کتابهاي فارسي


بازگشت به فهرست کتابها

نويسنده: صمد بهرنگی
کتاب: الدوز و کلاغ ها


فهرست کتاب

صفحه 1: چند کلمه از اولدوز
صفحه 2: پیدا شدن ننه کلاغه
صفحه 6: « آقا کلاغه» را بشناسیم
صفحه 10: عنکبوت های خوشمزه
صفحه 12: داد و بیداد بر سر ماهی و حکم اعدام ننه کلاغه
صفحه 13: ننه کلاغه خیلی چیزها می داند و از مرگ نمی ترسد
صفحه 15: دیدار کوتاهی با « یاشار»
صفحه 16: اعدام ننه کلاغه
صفحه 17: خواب پریشان اولدوز
صفحه 18: درد دل آقا کلاغه و چگونه ننه کلاغه گرفتار شد
صفحه 23: خانه قرق می شود
صفحه 26: روزهای پریشانی و نگرانی ، گرسنگی و ترس
صفحه 27: نقشه برای آزاد کردن آقا کلاغه
صفحه 31: قتل برای آزادی آقا کلاغه از زندان
صفحه 35: بچه های عاقل پدر و مادرهای نادان را دست می اندازند
صفحه 37: برف ، سرما ، بیکاری و انتظار
صفحه 39: نذر و نیاز جلو مرگ را نمی گیرد. یادی از ننه کلاغه
صفحه 40: زمستان سخت می گذرد
صفحه 41: بوی بهار
صفحه 42: چه کسی زبان کلاغ ها را بلد است؟
صفحه 43: بازگشت کلاغ ها
صفحه 45: قرار فرار. فرار برای بازگشت
صفحه 48: « ننه بزرگ» راه و روش فرار را یاد می دهد
صفحه 51: کلاغ ها تلاش می کنند. بچه ها به جان می کوشند. کارها پیش می رود.
صفحه 52: همسفر اولدوز
صفحه 53: دزدان ماهی، دزدان پشم، دعاهای بی اثر
صفحه 54: یاشار از ننه اش اجازه می گیرد. قضیه ی سگ زبان نفهم
صفحه 58: روز حرکت
صفحه 59: آنهایی که از دلها خبر ندارند، می گویند: اولدوز دیوانه شده است!
صفحه 60: ننه ی خوب و مهربان
صفحه 61: حرکت، اولدوز در زندان
صفحه 64: پستانکها را دور بیندازید! به یاد دوستان شهید و ناکام
صفحه 66: سر آن کوهها. شهر کلاغ ها. کلاغ های کوه نشین

Copyright © 2006-2008 ParsMoon.com